Podobno 9 na 10 wypadków zdarza się w domu 🤕. Był kiedyś taki slogan reklamowy. Jedno jest pewne, o bezpieczeństwo warto dbać wszędzie, i w domu i w pracy. Bo kto zadba o nas najlepiej, jak nie my sami?! 😊

Według danych wstępnych z GUS za rok 2020 zgłoszono 62740 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, o 24,6% mniej niż w 2019 r. 👍

Wskaźnik wypadkowości za rok 2020 zmniejszył się z 6,15 na 4,62. Optymistyczny trend.

Dzisiaj przyjrzyjmy się okolicznościom, gdy wypadek lub incydent mają miejsce w zakładzie pracy. Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy? Na czym polega prowadzenie postępowania wypadkowego? Jakie są rodzaje wypadków?

Zaczynamy 💪

Czytaj dalej

Dzień Ratownika Medycznego 🚑, przypadający na 13. października, jest okazją do pochylenia się nad tematem udzielania I pomocy przedlekarskiej i obowiązków pracodawców w tym zakresie.

Nagłe zasłabnięcie? Rana szarpana? Poślizgnięcie? Złamanie? Takie zdarzenia niestety mają miejsce.

Dzisiaj spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytania ❓:

Z czego wynikają obowiązki pracodawców?

Czy wiemy jak udzielić pierwszej pomocy?

Czy w naszym biurze czy zapleczu budowy znajdziemy prawidłowo wyposażoną apteczkę?

Zaczynamy 💪

Czytaj dalej

W poprzednim wpisie wspomnieliśmy o sporej ilości dokumentów, które zatrudniona osoba 👨‍🔧 👩‍🔬 👨‍💻 przekaże w dziale kadr/ HR i trafią one do akt osobowych pracownika. 📝. A czy są jakieś dokumenty/opracowania, które pracodawca powinien przedstawić pracownikowi do zapoznania się? Oczywiście, że są! I dzisiaj przyjrzymy się 🔎 bliżej ocenie ryzyka zawodowego. Jak zawsze sprawdzimy:

✔️czy istnieją odpowiednie zapisy w przepisach prawnych,

✔️czy istnieje definicja ryzyka zawodowego,

✔️w jaki sposób dokonywać tej oceny?

To co? Gotowi? Zaczynamy 💪

Czytaj dalej

Zmiana zatrudnienia lub podjęcie pierwszej pracy niosą za sobą wiele wyzwań 💪. Spotkamy się z przyszłym pracodawcą lub BHP-owcem na odpowiednim szkoleniu. Bezpośredni przełożony przeprowadzi instruktaż stanowiskowy, przedstawi zadania i obowiązki oraz przekaże wiedzę z zakresu funkcjonowania organizacji.

Możemy też spotkać się z dniami adaptacyjnymi, pełnymi spotkań 🤝 z mentorami, szkoleń oraz prezentacji 👩‍🏫  o przedsiębiorstwie, jego misji i wizji czy historii.

W dziale kadr czeka nas uzupełnienie dokumentów 📄. Jako nowi pracownicy dostarczymy sporo ważnych, dla nas jak i dla pracodawcy,  świadectw, dyplomów, certyfikatów, uprawnień itp. Do całej listy potwierdzeń naszych umiejętności i kwalifikacji dodamy jeszcze jeden bardzo ważny druk – zaświadczenie od lekarza medycyny pracy.

Czym jest medycyna pracy? Kto i kiedy kieruje na badania profilaktyczne? Jakie są rodzaje badań lekarskich? Czy zaświadczenia lekarskie są wydawane bezterminowo czy obowiązują na czas określony?

Wspólnie poszukajmy odpowiedzi na te pytania.

No to zaczynamy 💪

Czytaj dalej

Jedną z pierwszych osób, jakie poznamy w nowej pracy, będzie z pewnością osoba wykonująca obowiązki służby bhp w przedsiębiorstwie. Potocznie mówiąc Pan/Pani „BHP-owiec”.👩‍💼👨‍💼

Spotkanie z BHP-owcem w pierwszym dniu pracy będzie związane ze szkoleniem wstępnym z bhp. A w jakich innych okolicznościach jeszcze na siebie trafimy?

Oprócz szkoleń, będziemy spotykać się przy okazji kontroli, audytów, spotkań podnoszących świadomość bhp, różnych akcji tematycznych wdrażanych w przedsiębiorstwie czy np. przy konsultacjach w sprawie opracowywania nowych instrukcji bhp, sprawdzenia planu BiOZ na budowę itd.

Czy powołanie służby bhp w firmie jest regulowane przepisami prawa? Czy jest obowiązkowe? Jakie zadania maja przed sobą BHP-owcy?

Zaczynamy od przepisów prawa💪

Czytaj dalej

Jesteście w pracy, wykonujecie swoje obowiązki. Sprawdzacie 📧e-mail lub powiadamia Was brygadzista/ bezpośredni przełożony o 🗓dacie szkolenia okresowego z bezpieczeństwa i higieny pracy.

Część z Was spotka się z formą on-line takiego szkolenia na platformie udostępnianej przez pracodawcę. A inni spotkają się na sali z wykładowcą.

Czym są tego typu szkolenia? Na czym polega ich „okresowość”? Czy wszystkich dotyczą szkolenia okresowe?

Zaczynamy 💪

Czytaj dalej

Q&A 2 Przychodzicie do nowej pracy jako pracownicy zatrudnieni na etat. Procedury onboardingu w wielu firmach mogą się różnić. Jedno  natomiast jest pewne – nie ominie Was spotkanie z komórką BHP i odpowiednie szkolenie. I teraz pytanie. Czy jako pracownik, wykonujący swoje obowiązki w biurze, korzystający w pracy z komputera czy drukarki, muszę przechodzić wstępne szkolenie BHP? Po co? Przecież nic mi się nie stanie.

No to ruszamy z wyjaśnieniami 💪

Czytaj dalej
Badania lekarskie i szkolenia bhp

Często zwracacie się do mnie z pytaniem czy zleceniobiorca wykonujący pracę na terenie zakładu pracy może (powinien) przedstawić aktualne badanie lekarskie oraz szkolenie w zakresie bhp?

Odpowiedź:

Jeżeli pracodawca-zleceniodawca zawrze w umowie zlecenia obowiązek:

  • Posiadania przez zleceniobiorcę aktualnych badań lekarskich oraz,
  • Poddania się przeszkoleniu w dziedzinie bhp

Czytaj dalej

Upały w miejscu pracy

Nie da się ukryć, wyczekiwane lato jest w końcu z nami, a razem z latem – wysokie temperatury. Od kilkunastu lat, a może i dłużej nasz kraj dotykają fale gorąca. Dzieci się cieszą, w końcu mają wakacje. Dorośli już trochę inaczej to widzą 😉 W ostatnim czasie, w roku 2019, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej odnotował rekordowy pomiar 38,2ºC w miejscowości Radzyń w województwie lubuskim. Gorąco, prawda? 😊

W takie temperatury w pracy, każdy radzi sobie, tak jak może. W ruch idą wiatraki, ubiór lżejszy niż skrzydła motyla 🩳 👚, klimatyzacja pracuje na najwyższych obrotach. Ci, co mogą zostają w domu i chronią się przed upałem. A co z pracownikami, którzy jeżdżą do zakładu pracy lub wykonują swoją pracę na zewnątrz, np. na placu budowy? Czy polskie prawo przewiduje prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w temacie pracy przy wysokich temperaturach? Przyjrzyjmy się Kodeksowi Pracy i towarzyszącym mu rozporządzeniom  🔎.

Czytaj dalej