Nasze usługi

BHP Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

BHP Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Kompleksowa obsługa BHP w każdej firmie.  Szkolenia, audyty, opracowanie dokumentacji powypadkowej, oceny ryzyka zawodowego, instrukcji bhp itd.

OŚ Ochrona Środowiska

OŚ Ochrona Środowiska

Oferujemy m.in. audyty środowiskowe, opracowywanie procedur i instrukcji z zakresu ochrony środowiska, szkolenia.

Outsourcing - nadzór BHP i OŚ

Outsourcing / nadzór BHP I OŚ

Kontrola dotycząca przestrzegania zasad oraz przepisów bhp, koordynacja robót podwykonawców w zakresie bhp i ochrony środowiska.

Szkolenie Sygnalista Kolejowy

Szkolenie Sygnalista Kolejowy

Dla pracownika wyznaczonego do wykonywania czynności na stanowisku sygnalisty na terenie PKP PLK S.A.

Kursy Pierwszej Pomocy

Kursy Pierwszej Pomocy

Oferujemy profesjonalne kursy zapewniające sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w Państwa Firmie.