BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy

Nasze usługi wyróżnia kompleksowość oraz indywidualne podejście do każdego Klienta. Nasz zespół dokłada wszelkich starań, aby w prosty i jasny sposób zgodnie z polskim prawem świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zadowolenie Klientów dla nas podstawa.

Oferujemy Państwu takie usługi jak:

 • Doradztwo w zakresie odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej oraz zbiorowej.
 • Konsultacje przy tworzeniu Planów BiOZ i Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robót. (IBWR)
 • Opracowanie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy
 • Opracowanie oceny ryzyka zawodowego
 • Opracowywanie instrukcji BHP
 • Opracowywanie instrukcji stanowiskowych
 • Pomoc w zlecaniu pomiarów środowiska pracy
 • Pomoc i przygotowanie odpowiedzi na nakazy i wystąpienia inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy – realizacja zaleceń pokontrolnych
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników
 • Szkolenia BHP (wstępne i okresowe)
 • Tworzenie list kontrolnych dot. bhp w zakładzie pracy
 • Wypełnianie dokumentów na potrzeby ZUS, GUS

Wykonywanie pełnej dokumentacji powypadkowej

 • sporządzanie kart wypadku
 • sporządzanie kart Z-KW dla GUS
 • sporządzanie protokołów powypadkowych
 • sporządzanie protokołów wysłuchania poszkodowanych i świadków
 • uczestnictwo w komisjach powypadkowych
Dokumentacja powypadkowa

Opracowanie Oceny Ryzyka Zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy

Każda opracowana ocena ryzyka zawodowego jest opracowana metodą akceptowaną przez Państwową Inspekcję Pracy.

Zgodnie z art. 226 pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko, a także informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Oznacza to, że ocena ryzyka zawodowego jest obowiązkowa w każdym zakładzie pracy bez wyjątków. Ocena ryzyka zawodowego jest zgodnie z wymaganiami prawa jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy.