Outsourcing bhp i oś – nadzór bhp i oś

W ramach naszej współpracy oferujemy kompleksowy nadzór nad warunkami pracy w Państwa przedsiębiorstwie tj. swoje usługi świadczymy jednorazowo lub w ramach dłuższej współpracy.

Nasza oferta w tym zakresie to usługi takie jak:

 • Analiza stanu bhp,
 • Oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • Opracowanie dokumentacji powypadkowej
 • Sporządzanie instrukcji BHP,
 • Stała kontrola warunków pracy i współpraca z laboratoriami badawczymi,
 • Szkolenia okresowe BHP,
 • Szkolenia wstępne BHP,
 • Uczestnictwo w kontrolach organów nadzoru,
 • Wsparcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i działanie w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia wypadku przy pracy,
 • Wsparcie w zakresie obowiązujących przepisów bhp i OŚ.

Koordynacja BHP na terenie budowy / Inwestycji

W świetle wymogów prawa polskiego, przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek zorganizowania właściwej koordynacji prac. W związku z tym oferujemy Państwu kompleksowy nadzór bhp na terenie budowy. W tym zakresie oferujemy usługi takie jak:

 • Kontrola dotycząca przestrzegania zasad oraz przepisów bhp,
 • Koordynacja robót firm podwykonawczych w zakresie bhp,
 • Pomoc w przygotowywaniu Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót – IBWR
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
 • Raportowanie klientowi powstałych i stwierdzonych nieprawidłowości
 • Szkolenia wstępne,
 • Udział w przygotowaniu planu BIOZ oraz monitoring jego zmian.