Q&A 2 Przychodzicie do nowej pracy jako pracownicy zatrudnieni na etat. Procedury onboardingu w wielu firmach mogą się różnić. Jedno  natomiast jest pewne – nie ominie Was spotkanie z komórką BHP i odpowiednie szkolenie. I teraz pytanie. Czy jako pracownik, wykonujący swoje obowiązki w biurze, korzystający w pracy z komputera czy drukarki, muszę przechodzić wstępne szkolenie BHP? Po co? Przecież nic mi się nie stanie.

No to ruszamy z wyjaśnieniami 💪

📖 Jak zawsze zaczynamy od przepisów prawnych, ponieważ to ustawodawca w Kodeksie Pracy ( tekst jednolity Akt prawny (sejm.gov.pl) , 18.08.2021) zawarł wymagania dotyczące szkolenia pracowników i podnoszenia świadomości względem bezpieczeństwa i higieny pracy.

Informacje dotyczące szkoleń bhp znajdziemy w rozdziale VIII Kodeksu:

👉🏼Art. 2373. Obowiązek przeszkolenia pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

§ 1.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 2.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Powyższe paragrafy jasno wskazują, że nie można zatrudnić pracownika, bez przeszkolenia go z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w danym zakładzie pracy/ u danego pracodawcy. W przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, która wykaże nieprawidłowości w zakresie szkoleń bhp, pracodawcy grozi kara grzywny. Jej wysokość mieści się w przedziale od 1000 zł do 30 000 zł.

Wracając do pytania: „Co może mi się stać? Przecież pracuję w biurze!”, spójrzmy co mówią statystyki.

📊 Z danych statystycznych GUS za rok 2019 (Główny Urząd Statystyczny / Obszary tematyczne / Rynek pracy / Warunki pracy. Wypadki przy pracy / Wypadki przy pracy w 2017 roku) mamy wg wybranych grup wykonywanych zawodów poszkodowanych ogółem 83 205, gdzie wypadków śmiertelnych było 184, a ciężkich 396. Dla porównania wypadków w grupie zawodowej:

✔️specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania – ogółem 1886, śmiertelnych 5, ciężkich 2

✔️specjaliści ds. technologii informacyjno– komunikacyjnych – ogółem 233, śmiertelnych i ciężkich – po 1.

✔️pracownicy obsługi klienta – 549 zdarzeń, bez wypadków śmiertelnych i ciężkich

✔️pracownicy ds. finansowo- statystycznych i ewidencji materiałowej – 3913 wypadków, w tym ciężkich 11, a śmiertelnych 1.

A jak wygląda zestawienie wypadków w roku 2019 według miejsca powstania zdarzenia?

Pamiętamy, że wszystkich wypadków było 83205. Dane statystyczne pokazują, że w miejscu pracy tj.:

✔️biura, placówki naukowe i szkoły, zakłady usługowe – wypadków ogółem było 19089, w tym śmiertelnych 18 a ciężkich 24.

Liczby potwierdzają, że praca w biurze również wiąże się z wypadkowością i to nie małą. Pamiętajmy, że w pomieszczeniach biurowych mamy kontakt:

– z powierzchnią płaską, tj. śliskie posadzki, schody;

– nasze obuwie nie zawsze poradzi sobie ze świeżo umytą czy wypastowaną podłogą;

– możemy uderzyć się w obiekty znajdujące się w pomieszczeniu, co może powodować urazy kończyn;

– często podejmujemy się transportu ręcznego, np. ciężkich segregatorów, szafek biurowych czy sprzętu komputerowego;

– korzystamy ze sprzętu elektrycznego, który jeśli nie jest przeglądany pod względem sprawności, może okazać się źródłem porażenia prądem czy pożaru, w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej.

Praca w biurze to praca przede wszystkim z innymi pracownikami, klientami czy kontrahentami, gdzie pośpiech czy sytuacje stresowe również mają wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników.

Dlatego nie narzekajmy, że „musimy iść/zrobić szkolenie z bhp”. Spotkanie z BHP-owcem rozwieje wszelkie wątpliwości w zakresie przepisów prawnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pozwoli zapoznać się z procedurami i zasadami funkcjonowania w przedsiębiorstwie.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *