Wpisy

Q&A 2 Przychodzicie do nowej pracy jako pracownicy zatrudnieni na etat. Procedury onboardingu w wielu firmach mogą się różnić. Jedno  natomiast jest pewne – nie ominie Was spotkanie z komórką BHP i odpowiednie szkolenie. I teraz pytanie. Czy jako pracownik, wykonujący swoje obowiązki w biurze, korzystający w pracy z komputera czy drukarki, muszę przechodzić wstępne szkolenie BHP? Po co? Przecież nic mi się nie stanie.

No to ruszamy z wyjaśnieniami 💪

Czytaj dalej
Badania lekarskie i szkolenia bhp

Często zwracacie się do mnie z pytaniem czy zleceniobiorca wykonujący pracę na terenie zakładu pracy może (powinien) przedstawić aktualne badanie lekarskie oraz szkolenie w zakresie bhp?

Odpowiedź:

Jeżeli pracodawca-zleceniodawca zawrze w umowie zlecenia obowiązek:

  • Posiadania przez zleceniobiorcę aktualnych badań lekarskich oraz,
  • Poddania się przeszkoleniu w dziedzinie bhp

Czytaj dalej