Zmiana zatrudnienia lub podjęcie pierwszej pracy niosą za sobą wiele wyzwań 💪. Spotkamy się z przyszłym pracodawcą lub BHP-owcem na odpowiednim szkoleniu. Bezpośredni przełożony przeprowadzi instruktaż stanowiskowy, przedstawi zadania i obowiązki oraz przekaże wiedzę z zakresu funkcjonowania organizacji.

Możemy też spotkać się z dniami adaptacyjnymi, pełnymi spotkań 🤝 z mentorami, szkoleń oraz prezentacji 👩‍🏫  o przedsiębiorstwie, jego misji i wizji czy historii.

W dziale kadr czeka nas uzupełnienie dokumentów 📄. Jako nowi pracownicy dostarczymy sporo ważnych, dla nas jak i dla pracodawcy,  świadectw, dyplomów, certyfikatów, uprawnień itp. Do całej listy potwierdzeń naszych umiejętności i kwalifikacji dodamy jeszcze jeden bardzo ważny druk – zaświadczenie od lekarza medycyny pracy.

Czym jest medycyna pracy? Kto i kiedy kieruje na badania profilaktyczne? Jakie są rodzaje badań lekarskich? Czy zaświadczenia lekarskie są wydawane bezterminowo czy obowiązują na czas określony?

Wspólnie poszukajmy odpowiedzi na te pytania.

No to zaczynamy 💪

Czytaj dalej

Jedną z pierwszych osób, jakie poznamy w nowej pracy, będzie z pewnością osoba wykonująca obowiązki służby bhp w przedsiębiorstwie. Potocznie mówiąc Pan/Pani „BHP-owiec”.👩‍💼👨‍💼

Spotkanie z BHP-owcem w pierwszym dniu pracy będzie związane ze szkoleniem wstępnym z bhp. A w jakich innych okolicznościach jeszcze na siebie trafimy?

Oprócz szkoleń, będziemy spotykać się przy okazji kontroli, audytów, spotkań podnoszących świadomość bhp, różnych akcji tematycznych wdrażanych w przedsiębiorstwie czy np. przy konsultacjach w sprawie opracowywania nowych instrukcji bhp, sprawdzenia planu BiOZ na budowę itd.

Czy powołanie służby bhp w firmie jest regulowane przepisami prawa? Czy jest obowiązkowe? Jakie zadania maja przed sobą BHP-owcy?

Zaczynamy od przepisów prawa💪

Czytaj dalej

Jesteście w pracy, wykonujecie swoje obowiązki. Sprawdzacie 📧e-mail lub powiadamia Was brygadzista/ bezpośredni przełożony o 🗓dacie szkolenia okresowego z bezpieczeństwa i higieny pracy.

Część z Was spotka się z formą on-line takiego szkolenia na platformie udostępnianej przez pracodawcę. A inni spotkają się na sali z wykładowcą.

Czym są tego typu szkolenia? Na czym polega ich „okresowość”? Czy wszystkich dotyczą szkolenia okresowe?

Zaczynamy 💪

Czytaj dalej